Trænerkurser

TMG Håndbold ser gerne, at trænerne deltager i kurser. Kursusafgiften betales af TMG Håndbold og kursusbeskrivelser/foldere kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen er gerne behjælpelig med at finde de rigtige kurser. Man koordinerer selv med de andre tilmeldte.


Se mere under aktiviteter.