Børneattester

TMG håndbold indgiver navne på trænere/holdledere over 15 år til Det Centrale Kriminalregister i henhold til lovgivningen. Der indhentes altid børneattester, når en ny træner begynder i TMG og derefter løbende en gang om året. Af børneattesten fremgår det, om man er dømt for overgreb mod børn.

For spørgsmål kontakt Anita


Profiler
File
Anita Rasmussen
20 13 03 13