Bestyrelse

Årshjul håndbold bestyrelse 2022-2023

Bestyrelsesmøder dagsorden - faste punkter:

- Status, orientering og respons og indspark fra bestyrelsen på faste punkter fra udvalgene 

- Aktuelle problemstillinger 

- Nye ideer og visioner


11. August kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer) 

• Status på fondsstøtte, Økonomiudvalg 

• Emner til trænermøde, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• DGI/skolesamarbejdet/kurser indspark, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Status klubsamarbejde, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Tilmelding af turneringshold, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg   

14. September kl 17-18.30: Bestyrelsesmøde (1½ timer) 

• Orientering om status på dommerbord, Sponsor-/materialeudvalg 

• Status på trænerpakke, Sponsor-/materialeudvalg 

•Tilmelding af turneringshold, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

25. Oktober kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer) 

• Status på kontingent, Økonomiudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

18. November kl 18-19: Bestyrelsesmøde (1 time)

• Status DGI/skolesamarbejdet/kurser, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Status på tilmelding afslutningsstævne, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

19. Januar kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer)

• Status på regnskab og budget, Økonomiudvalg 

• Rekruttering af trænere, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Tilmelding af turneringshold, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg

 22. Februar kl 20-21: Generalforsamling (1time)

 6. Marts kl 17-18.30: Bestyrelsesmøde (1½ timer)

• Status på næste års årgange,  Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udval

• Beslutning om rammer for holdfællesskab, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Orientering puljesøgning, Økonomiudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Rekruttering af trænere, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Emner til trænermøde, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

 2. Maj kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer)

• Status på næste års årgange, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Status fordeling af haltider og løn, Økonomiudvalg 

• Kommende sæsons budget, Økonomiudvalget 

• Status på dommere kommende sæson, Administrationsudvalg 

• Status på materialer og tøj, Sponsor-/materialeudvalg • Orientering, Arrangementsudvalg 

• Rekruttering af trænere, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg

 6. Juni kl 17-18.30: Bestyrelsesmøde (1½ timer)

• Værdier

• Orientering, Arrangementsudvalg

• Orientering, Kommunikationsudvalg

Udklip
Bestyrelse
File
Bettina Gregersen
30 91 84 65
File
Camilla Steensborg
File
Casper Overgaard Andersen
23 74 94 15
HJ
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
File
Morten S. Jensen
26 72 77 83
File
Karen Mimi Møller
22 97 64 66