Praktiske forhold trænere

Forventninger til trænerne:

 • Følger TMG Håndbolds målsætning.
 • Møder velforberedt til træning og i god tid.
 • Får holdet til at fungere sportsligt og socialt.
 • Forbedrer spillernes tekniske og faglige område. Her opfordres til at bruge JHF's
 • Er rollemodeller for spillerne, sørger for en god tone under og efter træning samt kampe.
 • Sætter hold, planlægger på Holdsport og følger spillerne til kampe.
 • Sørger for, at alle spillerne får den nødvendige information, besked om kommende kampe, kørsel etc. på Holdsport.

hjemmeside, hvor der kan findes inspiration/øvelser til træning – 

Holdsport: Alle spillere skal være tilmeldt på Holdsport. Nye spillere får lov til at prøve træningen af 3-4 gange, hvorefter tilmelding/betaling skal finde sted. De skal have mulighed for at finde ud af, om det er noget de har lyst til, samtidig med at klubben skal have betaling for aktive spillere. En spiller er ikke spilleberettiget, hvis kontingentet ikke er betalt. Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen med mindre andet er aftalt skriftligt med kassereren.

Kontrol af spillerlister: Trænerne tjekker hvilke spillere, der er tilmeldt årgangen på Holdsport i august/september. Nye spillere, der ikke er tilmeldt, modtager dette link til tilmelding: https://www.holdsport.net/klub/tmg-handbold/tilmelding

Tøj og materialer: Der vil være et skab pr. årgang, som indeholder taske med spillertøj og overtrækstrøjer. Træneren får ved sæsonstart udleveret kode til rummet. Der er spillersæt til alle hold. Hvert hold har deres egen taske til tøjet. Trøjerne udleveres til holdet ved sæsonstart. Holdene sørger selv for vask af tøjet, som bruges til turneringer og stævner. Tøjet samles altid ind efter kamp, så der er styr på antal trøjer/shorts.

I redskabsrummet findes diverse materialer til træningen. Trænerne er ansvarlige for, at bolde, overtrækstrøjer, kegler, m.m. lægges på plads. Der er mange hold, som bruger det, så hjælp med at holde orden. Er der noget, der er i stykker, eller har du ønsker om nyindkøb, så giv besked til et medlem af bestyrelsen.

Spillere på U11 og opefter medbringer egen bold til træningen.

 Alle trænere får udleveret en tøjpakke, bestående af træningsdragt hvert 2. år, som kan bruges til træning og kampe.

Træningstid: I tilfælde af, at man ikke gør brug af sin træningstid ved fx træningskampe andetsteds eller stævner, kontaktes Henrik Bendix Jensen senest tre uger i forvejen, så træningstiden kan afmeldes og vi kan undgå betaling.

Trænerkurser: TMG Håndbold ser gerne, at trænerne deltager i kurser. Kursusafgiften betales af TMG Håndbold og kursusbeskrivelser/foldere kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen er gerne behjælpelig med at finde de rigtige kurser. Man koordinerer selv med de andre tilmeldte.

Børneattester: TMG håndbold indgiver navne på trænere/holdledere over 15 år til Det Centrale Kriminalregister i henhold til lovgivningen. Der indhentes altid børneattester, når en ny træner begynder i TMG og derefter løbende en gang om året.

Trænermøder: Der afholdes årligt to møder, hvor alle ungdomstrænere deltager. Hvis der i den mellemlæggende periode er spørgsmål, kan bestyrelsen altid kontaktes.

Mini- og begynderstævner: I de yngste rækker U5-U9 er der ikke niveaudeling af spillere. Det vigtigste i disse år er, at spillerne finder glæden ved håndbold/legen, så de får en god oplevelse der samtidig styrker kammeratskabet.

I årgangene U7 til U11 er det muligt at tilmelde hold til begynderstævner i kategorierne uøvede og let øvede. TMG skal selv dømme den ene kamp (forælder/træner) og passe dommerbordet (forælder/træner) i den anden.

Tilmeldingsfristen på 17 dage før stævnets afvikling skal overholdes og kan kun ske via blanket (Onsdag inden kl. 23.59). Deltagelse pålægges et holdgebyr på 100 kr.

Ved udeblivelse eller afbud senere end ovennævnte tidsfrist får klubben en bøde på 600 kroner.

Man kan læse om turneringer og stævner på DHF's hjemmeside. Stævner kan fx bruges som supplement til den løbende turnering.

Turneringskampe u11 - Senior: I rækkerne fra U11 kan holdet, hvis der er spillere til det, deles op efter niveau. Holdene skal tilmeldes i den række der bedst matcher deres niveau.

Det er trænerens eget ansvar at udskrive turneringsplan samt følge med i eventuelle

kampændringer via JHF kreds 5’s hjemmeside www.jhfkreds5.dk eller via DHF's app 'Håndbold' samt at sætte kampprogram på Holdsport.

Når turneringsplan er udkommet skal det straks undersøges om spillerne har planlagt

lejrskoleophold o.l., da kampflytning umiddelbart efter at turneringsplanen er kommet, er gratis for klubben.

Normalt har man 3 arbejdsdage til at flytte kampe efter turneringsplanen er offentliggjort.

Ved flytning af kamp kontaktes modstanderklub hurtigst muligt. Hvis en kamp skal flyttes, skal det ske senest 10 dage før den oprindelige kampdato på DHF's app 'Håndbold'. Information om kontaktpersoner for de enkelte klubber kan ses på DHF's hjemmeside under turneringer og resultater.  Husk at sørge for at dommeren får besked.

Dispensation: Der kan søges om dispensation til et specifikt hold, hvor man ønsker at spille med ældre spillere. Bestyrelsen opfordrer dog til at undgå dispensationsspillere hvis muligt, med mindre der er en god faglig eller social begrundelse.

Kampe: Det elektroniske holdkort på kan udfyldes op til 1 døgn inden kampafvikling. Undgå så vidt muligt brug af ”fiktive spillere”.

Hjemmekampe: Det hold, der spiller første kamp, sørger for at:

 • Låse hallen op.
 • Dommerbordet køres frem og gøres klar til kamp.
 • Udskiftningsbænke sættes frem.
 • Tjekke, at målene og banen er klar til kamp.

Hvert hold sørger for:

 • Forældre/hjælpere til dommerbord
 • At rydde op efter sig, samle egne bolde og rekvisitter sammen
 • at indberette kampresultatet via DHF's app 'Håndbold' ved hjemmekampe (træneren)

Det hold, der spiller sidste kamp, sørger for at:

 • Pakke dommerbordet væk
 • Sætte stole og udskiftningsbænke på plads.
 • At låse hallen af