Praktisk information til forældre/spillere

Sociale medier: TMG håndbold vil gerne benytte billeder fra foreningens aktiviteter på hjemmesiden, TMG håndbolds facebookgruppe, samt i lokale aviser. Vi følger Datatilsynets anbefalinger, hvilket betyder, at vi forbeholder os ret til at benytte billeder med karakter af situationsbilleder. Portrætbilleder vil ikke blive benyttet, medmindre de er harmløse og personen, eller dennes forældre, på billedet har givet tilladelse hertil. 

Man kan til enhver tid bede om at få fjernet billeder som ikke ønskes benyttet på hjemmesiden ved at kontakte foreningen.

Holdsport: Alle spillere skal være tilmeldt på Holdsport, og man skal oprette en profil først. Tilmeldelse kan ske ved følgende link https://holdsport.net/klub/tmg-haandbold/tilmelding

Husk holdtilmeldingen SKAL ske i spillerens eget navn (medlemsprofil). Det er vigtigt, at spilleren oplyser og opdaterer medlemsdata i systemet, da kommunikation omkring kampe og arrangementer m.v. vil blive fremsendt ved brug af disse data.

Via sin medlemsprofil kan man tilmelde sig kampe, events eller andre arrangementer. Evt. betaling sker via systemet ved brug af kreditkort.

Vilkår og betingelser for anvendelse af og betaling via holdsport:

Forventninger til spillerne i TMG

Som spiller bidrager du til en god fælles oplevelse ved at:

 • Udviser ’Fair Play’ og god opførsel over for medspillere, modspillere, trænere og dommere.
 • Møder op til kamp og træning til den aftalte tid. 
 • Kommer med en positiv indstilling til træning og kamp.
 • Lytter til trænerens instruktioner og yder det bedste du formår.
 • Er en god kammerat – både i medgang og modgang.
 • Husker at melde afbud til både træning og kamp, hvis du er forhindret.
 • Siger ”god kamp” før kampen og ”tak for kampen” efterfølgende til både dommer og modstander.
 • Anerkender at håndbold er en holdsport - og at I spillere er afhængig af hinanden indbyrdes.
 • Tager godt imod nye spillere – som du gerne selv ville behandles, hvis du var ny.

Gode råd til forældrene

DHF har udarbejdet ”De 10 forældreråd - 10 gode råd til hvordan du bedst støtter dit barns deltagelse i håndboldsporten”. TMG Håndbold bakker op om disse forældreråd:

 • Håndbold skal være sjovt for alle – både på og uden for banen
 • Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det
 • Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen – ikke kun dit eget
 • Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit barn
 • Dommeren er en vejleder – kritisér ikke hendes/hans afgørelser
 • Håndbold er en holdsport – holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn kommer eller bliver væk
 • Respektér trænerens beslutninger – vær derfor positiv og støttende
 • Giv opmuntringer i medgang og modgang – giv ikke kritik
 • Spørg om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet og antallet af scoringer
 • Det er dit barn, der spiller håndbold – IKKE dig

Fair Play

Vi sætter fokus på Fair Play og arbejder med Fair Play på flere niveauer både hos spillere, trænere og forældre.

Fair Play er:

 • At holdene altid hilser på hinanden før en kamp.
 • At holdene siger tak for kampen til hinanden efter kampen.
 • At holdene altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets tilskuere – uanset kampens resultat.
 • At alle respekterer og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og afviklingen af en kamp.

Bolde

Alle spillere skal selv medbringe bolde til træning – undtagen Trille Trolle, U6, U7 og U8, der kan låne bolde af TMG håndbold Boldstørrelser:

U6, U7 Streethåndbold U8: str. 0 gummi U9 og U 11 str. 0 læder U13: str. 1 U15: str. 2